SPŁYW KAJAKOWY – BIEBRZĄ
        Rzeka Biebrza roztacza swe wody nieskończoną liczbą wijących się meandrów, kiedy indziej zaś rozlewa się kilometrami zmieniając torfowiska, bagna i starorzecza w jedno sięgające po horyzont rozlewisko.
Na przepłynięcie całej Biebrzy potrzeba osiem – dziewięć  dni. Biebrza do spływania jest najbardziej atrakcyjna wiosną kiedy są rozlewiska i odbywają się przeloty migrujących ptaków. Z kolei latem Biebrza oszołamia nas ogromem zieleni i ciszą. Biebrza jest w całości Parkiem Narodowym więc w czasie spływu należy przestrzegać regulaminów udostępnienia Biebrzańskiego Parku Narodowego.

SPŁYW KAJAKOWY  – NETTĄ, KANAŁEM AUGUSTOWSKIM I BIEBRZĄ
    Szlak wodny rz. Netty, Kanału  Augustowskiego i Biebrzy jest bardzo urozmaicony. Netta wijąc się płynie przez niemal że bezludne tereny i podmokłe łąki szczególnie wiosną. Następnie Netta łączy się z Kanałem Augustowskim, gdzie na jego początku znajduje się pierwsza śluza –  Dębowo. Za śluzą Kanał augustowski wpada do królowej dzikich rzek – Biebrzy. Jej kręte koryto i leniwy prąd doniesie nas do Carskiej Twierdzy w Osowcu.