TRASY SPŁYWÓW TRATWAMI

Trasy spływów tratwami biebrzańskimi – kilkudniowe

 1. Trasa – Jagłowo – Dolistowo – czas spływu – 2 – 3 dni
  – dystans – 13,7 km
  – rodzaj sprzętu – tratwa biebrzańska
  – współrzędne start Jagłowo – 53°37’19.49″N & 22°58’32.64″S
  – współrzędne meta Dolistowo – 53°33’11.71″N & 22°54’24.95″S
 2. Trasa – Sztabin –Jagłowo – czas spływu – 3 – 5 dni
  – dystans – 16,9 km
  – rodzaj sprzętu – tratwa biebrzańska
  – współrzędne start Sztabin – 53°40’23.07″N & 23°05’54.14″S
  – współrzędne meta Jagłowo – 53°37’19.49″N & 22°58’32.64″S
 3. Trasa – Sztabin – Dolistowo – czas spływu – 5 – 7 dni
  – dystans – 30,5 km
  – rodzaj sprzętu – tratwa biebrzańska
  – współrzędne start Sztabin – 53°40’23.07″N & 23°05’54.14″S
  – współrzędne meta Dolistowo – 53°33’11.71″N & 22°54’24.95″S
 4. Trasa – Kamienna – Dolistowo – czas spływu – 8 – 12  dni
  – dystans – 49,6 km
  – rodzaj sprzętu – tratwa biebrzańska
  – współrzędne start Kamienna – 53°42’40.08″N & 23°14’17.69″S
  – współrzędne meta Dolistowo – 53°33’11.71″N & 22°54’24.95″S
 5. Trasa – Kamienna – Goniądz – czas spływu – 12 – 14 dni
  – dystans – 67,6 km
  – rodzaj sprzętu – tratwa biebrzańska
  – współrzędne start Kamienna – 53°42’40.08″N & 23°14’17.69″S
  – współrzędne meta Goniądz – 53°29’32.26″N & 23°43’57.18″S

Trasy spływów tratwami biesiadnymi – kilkugodzinne

 1. Trasa – Dębowo – Jasionowo I –  czas spływu – 2 – 3 godziny
  –   dystans – 1,9 km
  –  rodzaj sprzętu – tratwa biesiadna
  – współrzędne  start Dębowo – 53°36’30.01″N & 22°55’43.70″S
  – współrzędne  meta  Jasionowo I – 53°35’33.10″N & 22°55’46.94″S
 2. Trasa – Dębowo – Jasionowo II –  czas spływu – 3 – 4 godziny
  –   dystans – 2,9 km
  –  rodzaj sprzętu – tratwa biesiadna
  – współrzędne  start Dębowo – 53°36’30.01″N & 22°55’43.70″S
  – współrzędne  meta  Jasionowo II – 53°34’54.6″N & 22°55’46.9″S
 3. Trasa – Dębowo – Dolistowo –  czas spływu – 7 – 9 godziny
  –  dystans – 7,4 km
  –  rodzaj sprzętu – tratwa biesiadna
  – współrzędne  start Dębowo – 53°36’30.01″N & 22°55’43.70″S
  – współrzędne  meta  Dolistowo – 53°33’11.71″N & 22°54’24.95″S  
 4. Trasa – Jasionowo – Dolistowo –  czas spływu – 5 – 7 godziny
  –  dystans – 5,5 km
  –  rodzaj sprzętu – tratwa biesiadna
  – współrzędne  start Jasionowo – 53°35’33.10″N & 22°55’46.94″S
  – współrzędne  meta  Dolistowo – 53°33’11.71″N & 22°54’24.95″S  
 5. Trasa – Jagłowo – Jasionowo –  czas spływu – 9 – 11 godziny
  –  dystans – 8,3 km
  –  rodzaj sprzętu – tratwa biesiadna
  – współrzędne  start Jagłowo – 53°37’19.5″N & 22°58’32.6″S
  – współrzędne  meta  Jasionowo – 53°35’33.10″N & 22°55’46.94″S